Sigortacılık Bölümü Dersler
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU
SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
1. YIL
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl
SIRA NO DERS
KODU
DERS ADI Teori Uyg. Kredi AKTS SIRA NO DERS KODU DERS ADI Teori Uyg. Kredi AKTS
1 BNK-101 Genel Muhasebe I 3 0 3 5 1 BNK-102 Genel Muhasebe II 3 0 3 5
2  BNK-103 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 4 2 BNK-104 Borçlar Hukuku 3 0 3 4
3  SGR-103 Matematik I 3 0 3 5 3 SGR-104 Matematik II 3 0 3 5
4  YAD-101 Temel İngilizce I 2 0 2 2 4 YAD-102 Temel İngilizce II 2 0 2 2
5  TAR-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 5 TAR-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
6  TUR-101 Türk Dili I 2 0 2 2 6 TUR-102 Türk Dili II 2 0 2 2
7  BNK-105 İktisada Giriş I 3 0 3 5 7 BNK-106 İktisada Giriş II 3 0 3 5
8  SGR-105 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 5 8 SGR-106 Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5
Toplam 21 0 21 30 Toplam 21 0 21 30
                           
2. YIL
3. YARIYIL 4. YARIYIL
SIRA NO DERS KODU DERS ADI Teori Uyg. Kredi AKTS SIRA NO DERS KODU DERS ADI Teori Uyg. Kredi AKTS
1 SGR-201 Temel Sigortacılık 3 0 3 6 1 SGR-202 Sigorta Branşları 3 0 3 6
2 SGR-203 Olasılık ve İstatistik I 3 0 3 4 2 SGR-204 Olasılık ve İstatistik II 3 0 3 4
3 BNK-205 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 4 3 SGR-206 Sigortacılıkta Bilgisayar Uygulamaları 3 0 3 4
4 BNK-201 Finansal Yönetim I 3 0 3 6 4 BNK-202 Finansal Yönetim II 3 0 3 6
5 BNK-203 Ticaret Hukuku 3 0 3 4 5 SGR-208 Sigorta Hukuku 3 0 3 4
6   Seçmeli Ders* 3 0 3 6 6   Seçmeli Ders** 3 0 3 6
  SGR-209 *Kamu Maliyesi 3 0 3 6   BNK-204 **İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 6
  BNK-207 *Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3 6   SGR-210 **İş Hayatında Etkili İletişim  3 0 3 6
  BNK-209 *Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 6   BNK-206 **Örgütsel Davranış 3 0 3 6
Toplam 18 0 18 30 Toplam 18 0 18 30
                           
3. YIL
5. YARIYIL 6. YARIYIL
SIRA NO DERS KODU DERS ADI Teori Uyg. Kredi AKTS SIRA NO DERS KODU DERS ADI Teori Uyg. Kredi AKTS
1 SGR-301 Taşınmaz Sigortaları 3 0 3 5 1 SGR-302 Sigorta Matematiği ve Aktüeryal Hesaplar 3 0 3 5
2 SGR-303 Demografi ve Hayat Tabloları 3 0 3 5 2 SGR-304 Temel Ekonometri 3 0 3 4
3 BNK-301 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 3 0 3 4 3 BNK-302 Finansal  Piyasalar ve Kurumlar Yönetimi 3 0 3 5
4 SGR-307 Sigortacılıkta Pazarlama ve Satış Teknikleri 3 0 3 4 4 BNK-304 Stratejik Yönetim 3 0 3 4
5   Seçmeli Ders*** 3 0 3 6     Staj 0 0 0 0
6   Seçmeli Ders*** 3 0 3 6 5   Seçmeli Ders**** 3 0 3 6
  SGR-309 ***Sorumluluk Sigortaları 3 0 3 6 6   Seçmeli Ders**** 3 0 3 6
  SGR-311 ***Sigorta Sektöründe Güncel Finansal  Sorunlar 3 0 3 6   SGR-306 ****ABD'de ve Avrupa Birliği'nde Sigortacılık 3 0 3 6
  SGR-313 ***Müzakere Teknikleri 3 0 3 6   SGR-308 ****Türkiye Ekonomisi 3 0 3 6
  SGR-315 ***Hayat ve Sağlık Sigortaları  3 0 3 6   SGR-310 ****Kaza Lojistik ve Mühendislik Sigortaları 3 0 3 6
                SGR-312 ****Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 3

6

                SGR-314 ***Vergi Hukuku 3 0 3 6
Toplam 18 0 18 30 Toplam 18 0 18 30
                           
4. YIL
7. YARIYIL 8. YARIYIL
SIRA NO DERS KODU DERS ADI Teori Uyg. Kredi AKTS SIRA NO DERS KODU DERS ADI Teori Uyg. Kredi AKTS
1 SGR-401 Sigortacılıkta Risk Yönetimi I 3 0 3 6 1 SGR-402 Sigortacılıkta Risk Yönetimi II 3 0 3 6
2 BNK-401 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 3 6 2 BNK-402 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3 6
3 SGR-403 Sigorta İşletmeciliği 3 0 3 6 3 SGR-404 Reasürans 3 0 3 6
4   Seçmeli Ders**** 3 0 3 6 4   Seçmeli Ders***** 3 0 3 6
5   Seçmeli Ders**** 3 0 3 6 5   Seçmeli Ders***** 3 0 3 6
  SGR-405 ****Sosyal Güvenlik Sistemleri 3 0 3 6   SGR-406 *****Özel Emeklilik Sistemleri 3 0 3 6
  BNK-403 ****Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 3 6   SGR-408 *****Gayrimenkul Değerleme 3 0 3 6
  SGR-407 ****Tarım Sigortaları 3 0 3 6   SGR-410 *****Sigortacılıkta Vergi Uygulamaları 3 0 3 6
  BNK-405 ****Davranışsal finans 3 0 3 6   SGR-412 *****Proje Yönetimi ve Teknikleri 3 0 3 6
Toplam 15 0 15 30 Toplam 15 0 15 30
                           
                  Ders Sayısı 50      
                  Toplam Kredi 144      
                  Toplam AKTS Kredisi 240      
                  Seçmeli Derslerin Toplam AKTS Kredisi 60      
                  Seçmeli Derslerin AKTS Ağırlığı 0,25      

 

Sigortacılık Bölümü Ders İçerikleri