Duyurular

INTERNET üzerinden ders kayıt tarihleri: 14-15 Eylül 2017 [öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.] (Birinci sınıf öğrencilerinin muaf oldukları ders yoksa her derse kayıt olmaları gerekmektedir.) (https://ogrenci.gazi.edu.tr/ adresinden öğrenci girişi yaparak kayıt olabilirsiniz.)

Danışman onayları, ders ekleme-bırakma ve mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin etkileşimli kayıtları: 21-22 Eylül 2017 (Bizzat gelmeniz ve danışmanınızı görmeniz gerekmektedir!)

Akademik Takvim: Tıklayınız.