Duyurular
Eğitimini Yüksekokulumuzda tamamlayan bir öğrencimizin 16.06.2014 tarihli dilekçe ile yaptığı başvuruya istinaden;
YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından 01.07.2014 tarihli ve 75850160-303.01.01/39074 sayılı, "Eşdeğerlik" konulu yazıda aşağıdaki hükme yer verilmiştir:
 
"27.07.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı'nın görüşü de dikkate alınarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık programı ile Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Programının eşdeğer olduğuna, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları gibi kamu ve özel sektördeki iş başvurularına ve sınava girmelerinin uygun olacağına karar verilmiştir."
 
Bölümümüz öğrencilerine duyurulur.