BANKACILIK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI
BİRİNCİ SINIF
I. Yarıyıl   II. Yarıyıl
Dersin kodu Dersin Adı T U K  AKTS    Dersin kodu Dersin Adı T U K  AKTS 
BNK-101 İktisada Giriş-1 3 0 3 5   BNK-102 İktisada Giriş-2 3 0 3 5
BNK-103 Matematik-1 3 0 3 5   BNK-104 Matematik-2 3 0 3 5
BNK-105 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 3   BNK-106 Borçlar Hukuku
 
3 0 3 3
BNK-107 Genel Muhasebe-1 3 0 3 5   BNK-108 Genel Muhasebe-2 3 0 3 5
BNK-109 İşletmeye Giriş 3 0 3 3   BNK-110 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 3
TUR-101 Türk Dili-1 2 0 2 2   TUR-102 Türk Dili-2 2 0 2 2
TAR-101 Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi-1 2 0 2 2   TAR-102 Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi-2 2 0 2 2
ENFO-101 Enformatik-1 2 0 2 2   ENFO-102 Enformatik-2 2 0 2 2
ING-101  İngilizce
 
3 0 3 3   ING-102  İngilizce 3 0 3 3
  TOPLAM 24 0 24 30     TOPLAM 24 0 24 30
                         
İKİNCİ SINIF
III. Yarıyıl   IV. Yarıyıl
Dersin kodu Dersin Adı T U K  AKTS    Dersin kodu Dersin Adı T U K  AKTS 
BNK-201 Mikroiktisat 3 0 3 4   BNK-202 Makroiktisat
 
3 0 3 5
BNK-207 İstatistik-1 3 0 3 4   BNK-208 İstatistik-2 3 0 3 4
BNK-203 Kamu Maliyesi 3 0 3 4   BNK-204 Vergi Hukuku 3 0 3 4
BNK-205 Finans Matematiği 3 0 3 4   BNK-206 Bankalar Hukuku 3 0 3 5
BNK-211 Ticaret Hukuku 3 0 3 3   BNK-212 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 4
BNK-209 Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 5   BNK-210 Şirketler Muhasebesi 3 0 3 5
BNK-213 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 3 3   ING-202  İngilizce
 
3 0 3 3
ING-201  İngilizce 3 0 3 3    -  -  -  -  -  -
  TOPLAM 24 0 24 30     TOPLAM 21 0 21 30
                         
ÜÇÜNCÜ SINIF
V. Yarıyıl   VI. Yarıyıl
Dersin kodu Dersin Adı T U K  AKTS    Dersin kodu Dersin Adı T U K  AKTS 
BNK-301 Ekonometri 3 0 3 5   BNK-307 Banka Muhasebesi ve Raporlama 3 0 3 5
BNK-302 Finans 1 3 0 3 4   BNK-308 Finansal Ekonometri 3 0 3 5
BNK-303 Bankacılıkta Pazarlama 3 0 3 4   BNK-309 Finans 2 3 0 3 4
BNK-304 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 4   BNK-310 Teminat Hukuku 3 0 3 4
BNK-305 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 5   BNK-311 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3 5
BNK-306 Parasal Ekonomi 3 0 3 5   BNK-312 Bankalarda Stratejik Yönetim 3 0 3 4
  Seçimlik Ders 3 0 3 3     Seçimlik Ders 3 0 3 3
  TOPLAM 21 0 21 30     TOPLAM 21 0 21 30
                         
Seçmeli Dersler:   Seçmeli Dersler:
BNK-313        Etkili İletişim   BNK-315        Para ve Finans Tarihi
BNK-314        Sermaye Piyasası Mevzuatı   BNK-316        Bireysel Bankacılık
                         
DÖRDÜNCÜ SINIF
VII. Yarıyıl   VIII. Yarıyıl
Dersin kodu Dersin Adı T U K  AKTS    Dersin kodu Dersin Adı T U K  AKTS 
BNK-401 Uluslararası Bankacılık 3 0 3 4   BNK-408 Türev Piyasalar Ürünler 3 0 3 4
BNK-402 Kamu Finansman Politikası 3 0 3 4   BNK-409 Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 4
BNK-403 Aktif-Pasif Yönetimi 3 0 3 4   BNK-410 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 3 4
BNK-404 Kredi Portföyü Yönetimi 3 0 3 4   BNK-411 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 3
BNK-405 Kambiyo Sistemi ve Mevzuatı 3 0 3 4   BNK-412 Proje Yönetimi 3 0 3 4
BNK-406 Uluslararası İktisat 3 0 3 3   BNK-413 Türk Finansal Sistemi ve Gelişim Eğilimleri 3 0 3 4
BNK-407 Sabit Getirili Menkul Kıymet Analizi 3 0 3 4   BNK-414 Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi 3 0 3 4
  Seçimlik Ders 3 0 3 3     Seçimlik Ders 3 0 3 3
  TOPLAM 24 0 24 30     TOPLAM 24 0 24 30
                         
Seçimlik Dersler:   Seçimlik Dersler:
BNK-415         Banka Performans Analizi   BNK-417         Ekonomi Sosyolojisi
BNK-416         Sosyal Psikoloji   BNK-418         Bankaların Gözetim ve Denetimi